Bảng giá đơn giản và minh bạch.

Biết những gì bạn phải trả với cấu trúc định giá rõ ràng của chúng tôi. Không có phí ẩn.

Miễn phí
Miễn phí
Free Subscriptions have a limited number of URLs (1000) per month. However, we do allow Free Users to use custom alias.
 • Các tính năng cơ bản
 • 1000 URLs được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp chuột mỗi tháng
 • 30-day Lưu giữ Dữ liệu
 • Mã QR
 • Hồ sơ tiểu sử
 • Trang Splash tùy chỉnh
 • Trang Overlay tuỳ chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên nhóm
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Các kênh
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 •  
Bắt đầu
Professional
$4.99
Professional Subscriptions have all unlocked functions with unlimited number of URLs and Clicks for each account.
 • Các tính năng cơ bản
 • Vô hạn URLs được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp chuột mỗi tháng
 • Vĩnh viễn Lưu giữ Dữ liệu
 • 100 Mã QR
 • 100 Hồ sơ tiểu sử
 • 10 Trang Splash tùy chỉnh
 • 10 Trang Overlay tuỳ chỉnh
 • 10 Theo dõi sự kiện
 • 5 Thành viên nhóm
 • 5 Tên miền tùy chỉnh
 • Các kênh
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 •  
Try 7 days for free
Premium Upgrade
$6.99
The Premium Upgrade Plan is exclusive to those who purchased our G-Suite and Office services. (You can always purchase it at: https://sopyt.com or https://shopytops.com)
 • Các tính năng cơ bản
 • Vô hạn URLs được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp chuột mỗi tháng
 • Vĩnh viễn Lưu giữ Dữ liệu
 • Vô hạn Mã QR
 • Vô hạn Hồ sơ tiểu sử
 • Vô hạn Trang Splash tùy chỉnh
 • Vô hạn Trang Overlay tuỳ chỉnh
 • Vô hạn Theo dõi sự kiện
 • Vô hạn Thành viên nhóm
 • Vô hạn Tên miền tùy chỉnh
 • Các kênh
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 •  
Bắt đầu
Enterprise
$9.99
Enterprise Subscriptions have all premium privileges without limitation.
 • Các tính năng cơ bản
 • Vô hạn URLs được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp chuột mỗi tháng
 • Vĩnh viễn Lưu giữ Dữ liệu
 • Vô hạn Mã QR
 • Vô hạn Hồ sơ tiểu sử
 • Vô hạn Trang Splash tùy chỉnh
 • Vô hạn Trang Overlay tuỳ chỉnh
 • Vô hạn Theo dõi sự kiện
 • Vô hạn Thành viên nhóm
 • Vô hạn Tên miền tùy chỉnh
 • Các kênh
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 •  
Bắt đầu

Trang Splash tùy chỉnh

Tạo trang đích tùy chỉnh để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thu hút người dùng vào chiến dịch tiếp thị của bạn.

Overlays

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị các thông báo kín đáo trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi thông điệp đến khách hàng của bạn hoặc thực hiện một chiến dịch khuyến mãi.

Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi các sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Các câu hỏi thường gặp