Bảng giá

Chọn gói
phù hợp với bạn

Giá cả minh bạch mà không có bất kỳ khoản phí ẩn nào để bạn luôn biết mình sẽ phải trả bao nhiêu.

Miễn phí
Miễn phí
Free Subscription has a limited number of URLs (1000) per month. However, we do allow Free Users to use custom alias. Bắt đầu
 • Liên kết ngắn1,000
 • Số lần nhấp vào liên kết
 • Lưu giữ Dữ liệu30 ngày
 • Trang tiểu sử 5
 • Mã QR 50
 • Mã QR số lượng lớn
 • Trang đích tùy chỉnh 1
 • Overlay CTA 1
 • Tên miền thương hiệu
 • Theo dõi Pixels
 • Các kênh 1
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Thông số
 • Tùy chỉnh Logo trên QR
 • Khung trên QR
 • CSS tùy chỉnh trên trang tiểu sử
 • Xóa nhãn hiệu
 • Miền cao cấp
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tỷ lệ API 1/phút
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
Tiết kiệm 17%
Professional
$4.99/tháng
Professional Subscription has all unlocked functions with unlimited number of URLs and Clicks for each account. Dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Liên kết ngắn
 • Số lần nhấp vào liên kết
 • Lưu giữ Dữ liệu
 • Trang tiểu sử 100
 • Mã QR 200
 • Mã QR số lượng lớn
 • Trang đích tùy chỉnh 50
 • Overlay CTA 50
 • Tên miền thương hiệu 5
 • Theo dõi Pixels 50
 • Các kênh 5
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 5
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Thông số
 • Tùy chỉnh Logo trên QR
 • Khung trên QR
 • CSS tùy chỉnh trên trang tiểu sử
 • Xóa nhãn hiệu
 • Miền cao cấp
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tỷ lệ API 50/phút
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
Tiết kiệm 17%
Premium Upgrade
$6.99/tháng
Premium Upgrade Plan is exclusive to those who purchased our G-Suite and Office services. (You can always purchase it at: https://sopyt.com) Bắt đầu
 • Liên kết ngắn
 • Số lần nhấp vào liên kết
 • Lưu giữ Dữ liệu
 • Trang tiểu sử Vô hạn
 • Mã QR Vô hạn
 • Mã QR số lượng lớn
 • Trang đích tùy chỉnh Vô hạn
 • Overlay CTA Vô hạn
 • Tên miền thương hiệu 10
 • Theo dõi Pixels Vô hạn
 • Các kênh 10
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 10
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Thông số
 • Tùy chỉnh Logo trên QR
 • Khung trên QR
 • CSS tùy chỉnh trên trang tiểu sử
 • Xóa nhãn hiệu
 • Miền cao cấp
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tỷ lệ API 100/phút
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
Tiết kiệm 25%
Enterprise
$9.99/tháng
Enterprise Subscription has all premium privileges without limitation. Bắt đầu
 • Liên kết ngắn
 • Số lần nhấp vào liên kết
 • Lưu giữ Dữ liệu
 • Trang tiểu sử Vô hạn
 • Mã QR Vô hạn
 • Mã QR số lượng lớn
 • Trang đích tùy chỉnh Vô hạn
 • Overlay CTA Vô hạn
 • Tên miền thương hiệu Vô hạn
 • Theo dõi Pixels Vô hạn
 • Các kênh Vô hạn
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm Vô hạn
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Thông số
 • Tùy chỉnh Logo trên QR
 • Khung trên QR
 • CSS tùy chỉnh trên trang tiểu sử
 • Xóa nhãn hiệu
 • Miền cao cấp
 • API cho nhà phát triển
 • Giới hạn tỷ lệ API 0/phút
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo

Cần một gói tùy chỉnh?

Nếu các gói hiện tại của chúng tôi không phù hợp với nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tạo ra một gói phù hợp chỉ cho nhu cầu của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi